top of page

Његов парк

Замак Рош Гојон

То је такође скоро 100 хектара паркова , шума и ритова .
+ 5 км ГР 34
+ од 8000 стабала засадио тим замка.
Образложена култура , са фармерима из села Плевенон .
Подручја
резервисана за дивље животиње .
Заштита
наших приобалних подручја .
Борба против инвазивних врста , као и превенција са нашим посетиоцима .
Много
пашњака за наше овце, козе са фарме коза Цап .
Много ораница за краве суседног фармера .
Приватни
простори којима се управља и
отворени су за јавност .

То је такође, Замак Рош Гојон, Заштита природе за нашу децу .


Наш циљ је да комбинујемо очување и унапређење .

bottom of page