top of page

Njegov park

Grad Roche Goyon

Prav tako je skoraj 100 hektarov park, gozdovi, barja.
več kot 5 km GR 34
več kot 8000 dreves posadila grajska ekipa.
Vedno,
s kmeti iz vasi Plévenon.
Območja, rezervirana za prosto živeče živali.
Zaščita
naših obalnih območij.
Boj proti invazivnim vrstam , pa tudi preprečevanje z našimi obiskovalci .
Številne parcele
pašnikov za naše ovce, koze na farmi koz .
Številna polja pridelave krav sosednjega kmeta.
Zasebni
prostori so upravljani in
odprti za javnost .

To je tudi to, grad Roche Goyon, Varstvo narave za naše otroke .


Naš cilj je združiti ohranjanje in izboljšanje .

bottom of page