top of page

Նրա այգին

Ռոշ Գոյոնի ամրոցը

Այն նաև մոտ 100 հեկտար այգի , անտառներ և խավոտ է :
+ 5 կմ GR 34
+ 8000 ծառ տնկել է ամրոցի թիմը:
Պատճառաբանված մշակույթ ՝ Պլեվենոն գյուղի ֆերմերների հետ : _
Վայրի բնության համար նախատեսված տարածքներ .
Պահպանելով
մեր ափամերձ տարածքները .
Պայքար ինվազիվ տեսակների դեմ, ինչպես նաև կանխարգելում մեր այցելուների հետ։
Բազմաթիվ
արոտավայրեր մեր ոչխարների համար, Կապի այծերի ֆերմայի այծերի համար :
Շատ ցանքատարածություններ հարևան ֆերմերի կովերի համար:
Մասնավոր
տարածքներ կառավարվող և
բաց հանրության համար:

Դա նաև այն է, Ռոշ Գոյոնի ամրոցը, Բնության պաշտպանությունը մեր երեխաների համար :


Մեր նպատակն է համատեղել պահպանումը և կատարելագործումը :

bottom of page